Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức

Bài viết
2
Reaction score
3
Hồ sơ đăng ký đây bạn. Tuỳ theo cty bạn thuộc đối tượng nào nhé

a) Các tổ chức và cá nhân Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.

- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức (do người đứng đầu doanh nghiệp ký và đóng dấu).

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (có công chứng).

- Bản khai báo tài sản doanh nghiệp do cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp chứng nhận hoặc giấy tờ đảm bảo tương đương do các ngân hàng chứng nhận.

- Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn (có công chứng) hoặc giấy tờ bảo đảm của ngân hàng.

b) Các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các loại giấy tờ theo quy định của luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản khai tài sản doanh nghiệp hoặc các giấy tờ bảo đảm tương đương.

- Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn hoặc bản sao giấy tờ bảo đảm của ngân hàng.

c) Các doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.

- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hoá lãnh sự. Bản sao phải được chứng nhận bởi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước đó đóng tại Việt Nam.

- Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp của Việt Nam.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top