Giấy phép nhập khẩu bỉm trẻ em

Đào Văn Huyến

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
khi làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái thì hồ sơ hải quan cần có những chứng từ sau:
- Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC) gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử.
- Tờ khai trị giá theo mẫu, khai đồng thời khi khai báo tờ khai hải quan, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử.
- Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
- Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cụ thể là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong trường hợp Công ty muốn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt: 01 bản chính.
Trường hợp Cty bạn không muốn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì không phải nộp chứng từ này.
 

Đào Văn Huyến

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Theo như mình nhớ mặt hàng của bạn phù hợp phân loại mã số 9619.00.13 - "Bỉm và miếng lót vệ sinh trẻ em từ giấy, bột giấy, tấm xơ sợi xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo".
+ Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: 15% ( nếu cty bạn nộp C/O đủ điều kiện được hưởng mức thuế ưu đãi)
+ Thuế suất GTGT : 10%
Còn về giấy phép thì không cần xin nhé bạn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top