Giới thiệu chung về Weblogistics

#3
add cho mình hỏi xuất nhập khẩu với logistics có khác nhau không ạ? hay nó là 1 ạ, Mình là dân ngoại đạo. không rõ lắm
Mình thấy mọi người chia sẻ là khác nhau đấy bạn ơi. Mình cũng ngoại đạo, đang tính tìm hiểu thêm về XNK để thay đổi môi trường làm việc.