Hàng hóa bị hải quan từ chối chứng nhận xuất xứ thì bị xử lý như thế nào?

Việt Hưng

New member
Bài viết
1
Reaction score
2
Có rất nhiều trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị từ chối vì một số lý do. Những hàng hóa bị hải quan từ chối này thì bị xử lý như thế nào. Có 3 trường hợp xảy ra
Trường hợp 1: Cơ quan hải quan xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là không hợp lệ thì hàng hóa nhập lớp học xuất nhập khẩu online
khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất thông thường
Trường hợp 2: Nếu cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hợp lệ đối với
hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì xử lý theo quy định. Theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan
thực hiện theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng nhận xuất xứ thì hàng hóa không được thông quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật
Trường hợp 3: Cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hợp lệ thì hàng hóa nhập khẩu bị áp mức thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp hoặc thuế tự vệ hoặc thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan và được thông quan theo quy định.
 

Thành viên trực tuyến

Top