Đọc báo giùm bạn Hàng nghìn doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

dũng akto

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đến 15/2, có 212 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,63 triệu hồ sơ của gần 44.800 doanh nghiệp, theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899).

Gần 45.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Về xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã nhận 25/26 ý kiến của thành viên Chính phủ đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định.

Tổng cục Hải quan đang tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ...
Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN thông qua Cơ chế một cửa Asean.

Tính đến 15/2, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 286.386 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 357.023.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.

Nguồn: Hải quan online
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top