Học xuất nhập khẩu ở Eximtrain có tốt không?

Gần tết rồi nên không thấy mấy trung tâm xuất nhập khẩu mở lớp nhỉ
Có trung tâm nào dạy từ giờ xong ra tết dạy tiếp không mn