Hướng dẫn Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 mẫu giấy

Maycuatroi

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Thực hiện tốt đối với môi trường & lợi nhuận kinh tế hữu hình: chúng tôi phân tích chi tiết chứng nhận môi trường ISO 14001 & EMS.Liệu 1 công ty có thể thực hiện các thông lệ hiệu quả đối với môi trường & đồng thời bảo đảm lợi nhuận kinh tế không? Vâng, nhờ chứng nhận ISO 14001 về môi trường & quy định EMS.ISO 14001 là một tiêu chuẩn thế giới liên quan tới việc thiết lập hệ thống quản lý về môi trường (EMS), EMS nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh tế dưới hình thức trợ cấp cho các tổ chức và công ty thành viên.

Giấy chứng nhận ISO 14001 - môi trường

Chứng nhận môi trường ISO 14001 là gì?


Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn tự nguyện quốc tế quy định những yêu cầu của HT quản lý về môi trường.Nếu được yêu cầu & những tiêu chuẩn của nó được tôn trọng, chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 được cấp, chứng nhận chất lượng của doanh nghiệp EMS và hứa hẹn giảm ảnh hưởng tới môi trường.Không những vậy: tiêu chuẩn được tích hợp với những tiêu chuẩn quản lý ≠ (ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001).

Giấy chứng nhận ISO 14001 hợp pháp cho doanh nghiệp

Cơ quan cấp giấy chứng nhận là cơ quan độc lập và được ủy quyền bởi Tổ chức công nhận BoA của Việt Nam: việc check lại việc tuân thủ các quy tắc xảy ra hàng 5 dưới hình thức đánh giá và phải chịu một khoản phí, cũng như bản thân việc chứng nhận.Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001 tuân theo 4 bước của mô hình Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch, thực hiện, Kiểm tra, Hành động):- KẾ HOẠCH: là thời đoạn lập KH trong đó các quy trình và mục đích được xây dựng.Việc chuẩn bị tư liệu chính sách môi trường nêu rõ các mục đích, nguồn lực và vai trò, bao gồm cả ý nghĩa của điển hình lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền của HT quản lý về môi trường thay thế cho lãnh đạo điều hành, là điều căn bản để nhận được chứng nhận .


- LÀM: đây là thời đoạn hoạt động , trong đó các chu trình được gây dựng thông qua một loạt các thủ tục được áp dụng.các khía cạnh khác nhau của đào tạo và giao tiếp ở bên trong cũng là một phần của thời đoạn này .


- KIỂM TRA: đây là giai đoạn theo dõi ở trong đó các hành động & thủ tục kiểm tra lại những tiêu chuẩn được thiết lập trong giai đoạn kế hoạch được thực hiện.

Giấy chứng nhận ISO 14001 2015 TCVN

Trong thời đoạn này, các hoạt động yêu cầu đối với tuân thủ tiêu chuẩn được quy định bởi tiêu chuẩn 14001:2004 và như sau:

kiểm soát tài liệu;
theo dõi hồ sơ;
theo dõi kiểm toán;
giám sát sự không thích hợp và các thực hiện khắc phục và ngăn ngừa.
các hoạt động giám sát đầu tiên này có điểm chung với hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, lần sửa đổi cuối cùng vào 5 2015).

Việc giám sát những hoạt động dưới đây cũng là bắt buộc đối với ISO 14001:

những hoạt động liên quan đến các khía cạnh môi trường trọng yếu đã được xác định;
Các thủ tục sẵn sàng & đối phó với tình huống khẩn cấp;
kiểm soát và đo lường các khía cạnh môi trường quan trọng;
Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện tại.


- HÀNH ĐỘNG: đây là thời đoạn đánh giá hàng năm , được cụ thể chi tiết hóa trong công việc giám sát & đánh giá định kỳ các đích đến đã có được.Có thể, dự định việc thiết lập những biện pháp khắc phục dưới dạng chu trình hoặc tài liệu nhằm bảo đảm tuân thủ hiệu quả hơn các đích đến đã thiết lập trước của EMS.Hệ thống quản lý môi trường: những lợi thế cho doanh nghiệp


Những lợi thế cho doanh nghiệp được chứng nhận là rất nhiều.Việc giảm bớt ảnh hưởng đến môi trường đi kèm với việc tiết kiệm đáng kể tài nguyên năng lượng & nguyên liệu , môi trường làm việc tốt hơn & luôn tuân thủ những quy định bây giờ.Điều trọng yếu cần nhấn mạnh là, bên cạnh việc cải thiện hình ảnh công ty đối với công chúng & các nhà cung cấp, việc ghi nhận điểm hăng hái trong mua sắm công.Những lợi thế này có thể trở thành 1 phần tài sản của công ty và bảo đảm năng lực khó khăn hiệu quả hơn: do đó, điều quan trọng là phải nhờ tới tư vấn chuyên ngành để hiểu biết giá thành và ích lợi cho doanh nghiệp quan hệ ngay từ ban đầu.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top