Hỏi về giao dịch L/C

#1
Mình có câu hỏi như thế này: Một L/C nội địa có dẫn chiếu UCP 600, các bên liên quan xử lý như thế nào? Cần các cao nhân trả lời giùm với ạ!!!!!
 

xuân mai

New member
#2
Mình có câu hỏi như thế này: Một L/C nội địa có dẫn chiếu UCP 600, các bên liên quan xử lý như thế nào? Cần các cao nhân trả lời giùm với ạ!!!!!
Theế này bạn nhé: Vì UCP 600 chỉ áp dụng trong thanh toán quốc tế, nên việc dẫn chiếu UCP 600 trong các L/C nội địa là không có giá trị pháp lý. các bên có thể bỏ qua mà không cần xem xét. Tốt nhất là không dẫn chiếu bất kì UCP nào vào hợp đồngnội thương cũng như các bên L/C nooiij địa.
 
#3
Vậy thì một l/c không dẫn chiếu áp dụng cụ tể một ucp nào thì có thực hiện được không? và tại sao có? hoặc tại sao không?
 
#4
Vậy thì một l/c không dẫn chiếu áp dụng cụ tể một ucp nào thì có thực hiện được không? và tại sao có? hoặc tại sao không?
ucp là văn bản pháp lý tuỳ ý nên trong l/c không nhất thiết phải có dẫn chiếu ucp. khi l/c không dẫn chiếu ucp nào thì các quy định trong l/c có tính bắt buộc thực hiện là duy nhất, miễn là chúng ta không trái pháp luật.
 
#5
Thứ tự ưu tiên về mặt pháp lý đối với các nguồn luật điều chỉnh giao dịch bằng L/C là gì? Mọi người trả lời giúp mình được không.
 
#6
Thứ tự ưu tiên về mặt pháp lý đối với các nguồn luật điều chỉnh giao dịch bằng L/C là gì? Mọi người trả lời giúp mình được không.
Nếu có tranh chấp trong thanh toán bằng l/c, thì thứ tự ưu tiên về mặt pháp lý tăng dần (nếu mâu thuẫn xảy ra thì nguồn pháp lý sau được phủ nhận nguồn pháp lý trước) như sau:
1) Thông lệ và tập quán quốc tế
2) Các điều khoản của l/c
3) Hệ thống văn bản pháp lý quốc gia (Quy chế, quyết định, thông tư, nghị định, pháp lệnh, luật,hiến pháp)
4) Hiệp định song biên và đa biên
5) Công ước quốc tế và Luật quốc tế.
 
#9
L/C có bao gồm các điều khoản trái với ucp không mn? Và tại sao nhỉ?
Em vừa tham khảo trên mạng thấy họ viết thế này này chị :

"UCP 600 không phải là Luật nên không mang tính chất pháp lý bắt buộc, vì vậy tất cả phiên bản UCP đều còn nguyên giá trị, phiên bản sau không phủ nhận phiên bản trước. Do đó, khi dẫn chiếu UCP phải nói rõ UCP nào đang được áp dụng. UCP chỉ có hiệu lực pháp lý bắt buộc khi trong L/C có dẫn chiếu áp dụng UCP. Các bên có thể thỏa thuận trong L/C:
 Không thực hiện, hoặc thực hiện khác đi 1 hoặc 1 số điều khoản trong L/C.
 Bổ sung những điều khoản không đề cập trong UCP vào L/C. Nếu UCP xung đột với luật quốc gia, thì luật quốc gia vượt UCP về mặt pháp lý.
Điều này có nghĩa là, phán quyết của tòa án địa phương có thể phủ nhận nội dung giao dịch bằng L/C. Trong giao dịch L/C, các bên phải tuân thủ các điều khoản của L/C, sau đó mới đến các điều khoản của UCP. "