hỏi về huỷ tờ khai

#1
Cả nhà cho e hỏi với ạ
Tờ khai sau khi làm hồ sơ hủy trên hệ thống hải quan thì có phải đóng lệ phí hải quan cho tờ khai đó nữa không, hiện tại em đã làm hồ sơ hủy tờ khai, được chấp thuận hủy trên hệ thống nhưng trên hệ thống nợ thuế vẫn treo khoản lệ phí hải quan.
e cảm ơn ạ
 
#3
Cả nhà cho e hỏi với ạ
Tờ khai sau khi làm hồ sơ hủy trên hệ thống hải quan thì có phải đóng lệ phí hải quan cho tờ khai đó nữa không, hiện tại em đã làm hồ sơ hủy tờ khai, được chấp thuận hủy trên hệ thống nhưng trên hệ thống nợ thuế vẫn treo khoản lệ phí hải quan.
e cảm ơn ạ
tờ khai hủy không được miễn thu phí hải quan đau bạn nhé. Vì vậy, các trường hợp tờ khai hủy vẫn thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan theo quy định.