Đọc báo giùm bạn Hiện đại hóa kiểm tra giám sát hải quan bằng trang thiết bị

Nhung Nguyễn

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Việc đầu tư trang thiết bị nhằm bổ sung, nâng cao hiệu quả quản lý hỗ trợ công chức kiểm tra, giám sát kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, rút ngắn thời gian kiểm tra, thông quan, giải phóng hàng hóa.

Tính đến 15/12/2020, ngành Hải quan đã trang bị, đưa vào sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn gồm 15 máy soi container, 39 hệ thống camera giám sát và 12 hệ thống màn hình kết nối camera giám sát, 68 hệ thống máy soi hành lý, hàng hóa, 2000 thiết bị seal định vị điện tử, 35 cân ô tô.

Với hệ thống máy soi được đưa vào sử dụng, lượng container đã góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra, thông quan, giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát bằng máy soi, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container; hoàn thiện quy định về xác định trọng điểm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và vận hành máy soi container…

>>>>> Xem thêm: Học xuất nhập khẩu trực tuyến ở đâu

Song song, thực hiện Quyết định số 721/QĐ-BTC ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan, năm 2020, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã tham mưu Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chính thức hệ thống seal định vị điện tử. Từ tháng 6/2020, tổ chức triển khai mở rộng và bàn giao 2000 seal định vị cho 14 cục hải quan tỉnh, thành phố, bước đầu đã cho hiệu quả rõ rệt.

Để tiếp tục trang bị, quản lý và hiệu quả sử dụng trang thiết bị kiểm tra giám sát hải quan, trong năm 2021, cơ quan Hải quan tiếp tục rà soát, đánh giá sự cần thiết và xác định nhu cầu trang bị bổ sung các trang thiết bị hỗ trợ quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hành lý của người xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật trong các năm tiếp theo.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp, xây dựng yêu cầu nghiệp vụ nhằm kết nối các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo yêu cầu tại Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin hải quan nhằm đạt được yêu cầu tăng hiệu quả sử dụng cao nhất, ưu tiên các địa bàn cần kiểm soát trọng điểm.

Kết nối dữ liệu hình ảnh từ các hệ thống camera giám sát, nhận dạng đã trang bị với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh và cảnh bảo rủi ro; trang bị bổ sung camera đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát hải quan.

Nguồn: Hải quan online
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Top