Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như thế nào?

Phùng Mạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Mình thấy khá hay chia sẻ cho bạn nào cần nhé.
Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển.

Nếu không có thoả thuận khác, HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng hoá được bảo hiểm rời kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong HĐBH để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường. Hiệu lực của HĐBH kết thúc tại một trong các thời điểm sau, tuỳ thời điểm nào đến trước:

– Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc của một người nào khác tại nơi nhận có tên trong HĐBH; hoặc:

– Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới nơi nhận hay tại nơi nhận ghi trong HĐBH mà người được bảo hiểm chọn dùng làm nơi chia hay phân phối hàng hoặc nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường; hoặc:

– Khi giao hàng vào bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào mà hàng bị chuyển tới do nhầm lẫn; hoặc:

– Khi hết hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn thành việc dỡ hàng hoá được bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trong HĐBH.
 

Thành viên trực tuyến

Top