Hỏi bài tập tình huống về rủi ro trong thanh toán và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Đá mòn

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Công ty XXX Việt Nam, ký hợp đồng mua hàng của công ty YYY Nga, với nội dung sau:
- Tên hàng: Thép cuộn
- Khối lượng: 1.000 MT
- Trị giá: 150.000 USD
- Điều kiện cơ sở giao hàng: CIF Hải Phòng Port Việt Nam, Incoterms 2010
- Cảng bốc hàng: ZZZ, South Africa
- Cảng dỡ hàng: Hải Phòng Port Việt Nam
- Thời hạn giao hàng chậm nhất: 10/5/2010
- Giao hàng từng phần: Không được phép
- Bão lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng người bán quy định: Thời hạn bảo lãnh 15/5/2010, ngân hàng bảo lãnh sẽ thanh toán cho người hưởng khi nhân được khiếu nại đòi tiền bằng văn bản xuất trình đến trụ sở của Ngân hàng bảo lãnh trước hoặc vào ngày đến hạn.
- Phương thức thanh toán: Letter of Credit, At sight
Trong đó, 20% giá trị hợp (30.000 USD) được thanh toán khi người thụ hưởng L/C xuất trình hối phiếu đòi tiền. Giá trị còn lại của hàng hóa sẽ thanh toán khi xuất trình bộ chứng từ giao hàng.
Câu hỏi:
1. Việc quy định thanh toán trước 20% chứa đựng rủi ro gì? Đối với ai? Biện pháp khác phục?
2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng chứa đựng rủi ro gì? Đối với ai? Biện pháp khắc phục?
 

vương khả ngân

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Có thể giải quyết tình huống như này ấy
1. Việc quy định trị giá L/C được thanh toán khi người bán chỉ cần xuất trình hối phiếu thực chất là hình thức ứng trước tiền hàng (trước đây gọi là L/C điều khoản đỏ). Ứng trước như vậy người mua và Ngân hàng phát hành sẽ gặp rủi ro nếu người bán nhận tiền rồi không giao hàng theo hợp đồng.
Để khắc phục, người mua phải yêu cầu sửa L/C như sau: 20% giá trị L/C sẽ thanh toán khi Ngân hàng phát hành nhận được thư bảo lãnh tiền ứng trước do ngân hàng của người bán phát hành, trong đó cam kết hoàn lại tiền cho người mua nếu người bán không giao hàng theo đúng quy định của hợp đồng. Thời hạn của thư bảo lãnh phải dài hơn thời hạn giao hàng muộn nhất của L/C ít nhất là 15 ngày để người mua có đủ thời gian thu nhập chứng từ và làm thủ tục đòi bồi thường.
2. Việ thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng quy định thời hạn là 15/5/2010, nghĩa là người mua chỉ đòi được tiền bồi thường với điều kiện văn bản đòi tiền đến được với ngân hàng bảo lãnh trước hoặc vào ngày 15/5/2010, tức chỉ 5 ngày sau ngày giao hàng chậm nhất. Quy định thời hạn như vậy là không khả thi đối với người thụ hưởng bảo lãnh, do đó, người thụ hưởng bảo lãnh (người mua) phải yêu cầu gia hạn bảo lãnh sớm nhất là 25/5/2010, tức 15 ngày sau ngày giao hàng muộn nhất để làm thủ tục và xuất trình đòi bồi thường.
 

Thành viên trực tuyến

Top