Hỏi về chứng từ bảo hiểm và ngày phát hành.

Bài viết
4
Reaction score
5
Có rất nhiều bạn cùng hay hỏi và thắc mắc câu này ghê.

Thực ra thì chưa tìm hiểu kỹ thì tâm lý chung ai cũng sẽ hiểu sai vấn đề này. Hầu hết m.n sẽ nghĩ là chứng từ phải được phát hành trước khi khi giao hàng. Nhưng thực tế trong kinh doanh thì lại khác.

Theo điều 28(e) UCP 600 quy định như thế này:

“Ngày phát hành chứng từ bảo hiểm không được muộn hơn ngày giao hàng. Trừ khi thể hiện trên chứng từ bảo hiểm là bảo hiểm có hiệu lực kể từ ngày không chậm hơn ngày giao hàng.”

Như vậy, nếu mọt chứng từ BH ghi rõ là có hiệu lực không chậm hơn ngày giao hàng, thì ngày phát hành của nó có thể sau ngày giao hàng.

Mặt khác, trên thực tiễn tìm hiểu thêm quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển của Pjico Insurance như sau:

“Nếu hợp đồng BH được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu gười được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu người được bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Nếu HĐBH được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong HĐBH thì HĐBH vẫn giữ nguyên giá trị nếu người bảo hiểm hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì HĐBH sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho người được bảo hiểm toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận.
 

Thành viên trực tuyến

Top