Hỏi về người thụ hưởng trong giao dịch L/C

Đặng Thùy

New member
Bài viết
3
Reaction score
2
Bạn tham khảo nhé.
Trong mỗi L/C đều chỉ định một người thụ hưởng đích danh.
- Trong ngoại thương: là người xuất khẩu
- Đối với L/C chuyển nhượng thì người thụ hưởng đích danh ghi trên L/C gọi là người thụ hưởng thứ nhất, còn những người thụ hưởng khác được gọi là người thụ hưởng thứ 2.
Do người thụ hưởng thứ 2 không có quyền chỉ địch người thụ hưởng sau mình, nên sẽ không có người thụ hưởng thứ 3.
Tóm lại là: đối với 1 L/C, luôn có 1 người thụ hưởng thứ nhất và có thể có 1 hoặc nhiều người thụ hưởng thứ 2 , không có người thụ hưởng thứ 3.
Mong là giúp bạn hiểu vấn đề hơn.
 

Thành viên trực tuyến

Top