Hỏi về tình huống nhờ thu và ai là người phải chịu trách nhiệm

Trần Hồng Bách

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Người ủy thác: Công ty xuất nhập khẩu Việt Nam (XNK)
Ngân hàng nhờ thu: Ngân hàng Việt Nam (VN)
Người nhập khẩu: Công ty Singapore (SG)
Mặt hàng: Trứng vịt lộn sống

Trong đơn nhờ thu, người ủy thác chỉ định ngân hàng A ở Singapore làm ngân hàng thu hộ, nhưng ngân hàng A lại không phải là ngân hàng đại lý của ngân hàng Việt Nam. Để nhờ thu thực hiện được, trong lệnh nhờ thu, ngân hàng Việt Nam chỉ định ngân hàng B là ngân hàng đại lý làm ngân hàng thu hội, sau đó ngân hàng B chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng A để xuất trình và thu tiền từ nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu trả tiền, nhận bộ chứng từ và đi nhận hàng. Do chứng từ qua 3 ngân hàng nên bị chậm mất 4 ngày, khi nhận hàng thì toàn bộ trứng vịt lộn sống đã nở thành vịt con.

Mình gặp phải tình huống như thế này, và ai là người phải chịu trách nhiệm hả mọi người?
 

M.H.Phi

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đơn ủy thác nhờ thu là hợp đồng kinh tế giũa người ủy thác và ngân hàng nhờ thu. Trong trường hợp này, ngân hàng nhờ thu (VN) đã có hành vi không đúng với hợp đồng ủy thác, nên mọi hậu quả phát sinh từ hành vi không được ủy thác đều do ngân hàng nhờ thu phải trao đổi với người ủy thác để làm rõ. Chỉ khi các chỉ thị trong đơn là rõ ràng và khả thi thì mới tiến hành xử lý nhờ thu.

Tuy nhiên. Nếu người ủy thác không chỉ định ngân hàng thu hộ ở nước ngoài, thì ngân hàng thu hộ có thể tự mình chọn ngân hàng thu hộ thích hợp ở nước ngoài nhập khẩu mà không chịu trách nhiệm gì.
 

Thành viên trực tuyến

Top