Hỏi về vị thế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trên thương trường quốc tế

Kim Tuyền Đỗ

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Giảng viên mình cho bọn mình câu hỏi như thế này, nhưng mình đang mắc quá, không giải quyết được, có vị cao nhân có thể giúp mình được không, Thứ ba tuần sau tụi mình phải nộp rồi, ai biết giúp mình lẹ với!!!!

Đề: Theo thống kê của các Ngân hàng thương mạo Việt Nam, tỷ lệ thanh toán Xuất nhập khẩu bằng L/C của Việt Nam trong thời gian gần đây như sau: Thanh toán hàng nhập khảu chiếm 65 - 70%, còn thanh toán hàng xuất khẩu chiếm 30 - 35%. Hãy bình luận về vị thế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trên thương trường quốc tế.
 
Trong thanh toán quốc tế, nếu người xuất khẩu tin tưởng vào khả năng thanh toán và thiện chí của người nhập khẩu, thì người xuất khẩu có thể lựa chọn phương thức thanh toán chuyển tiền hay nhờ thu. Chuyển tiền hay nhờ thu có ưu điểm là đơn giản về nghiệp vụ và có chi phí thấp hơn so với thanh toán bằng L/C. Tuy nhiên, nếu người xuất khẩu không tin tưởng vào khả năng tài chính hay thiện chí của người nhập khẩu, thì phải chọn phương thức thanh toán bằng L/C, theo đó, người cam kết thanh toán là Ngân hàng phát hành L/C chứ không phải nhà nhập khẩu. Chính vì vậy, thanh toán bằng L/C thì nhà xuất khẩu sẽ được bảo đảm thanh toán chắc chắn hơn nhiều so với chuyển tiền hay nhờ thu.
Căn cứ vào lý lẽ nêu trên cho thấy rằng,việc các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C chỉ chiếm 30-35%, còn thanh toán hàng nhập khẩu chiếm 60 - 65% chứng tỏ, mức độ tin cậy và khả năng thanh toán của ta chưa được các doanh nghiệp nước ngoài thực sự tin tưởng, đồng thời cho thấy vị thế của cacsdoanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán ký kết hợp đồng phải chịu lép về trong khâu lựa chọn phương thức thanh toán.
 
:love:
Trong thanh toán quốc tế, nếu người xuất khẩu tin tưởng vào khả năng thanh toán và thiện chí của người nhập khẩu, thì người xuất khẩu có thể lựa chọn phương thức thanh toán chuyển tiền hay nhờ thu. Chuyển tiền hay nhờ thu có ưu điểm là đơn giản về nghiệp vụ và có chi phí thấp hơn so với thanh toán bằng L/C. Tuy nhiên, nếu người xuất khẩu không tin tưởng vào khả năng tài chính hay thiện chí của người nhập khẩu, thì phải chọn phương thức thanh toán bằng L/C, theo đó, người cam kết thanh toán là Ngân hàng phát hành L/C chứ không phải nhà nhập khẩu. Chính vì vậy, thanh toán bằng L/C thì nhà xuất khẩu sẽ được bảo đảm thanh toán chắc chắn hơn nhiều so với chuyển tiền hay nhờ thu.
Căn cứ vào lý lẽ nêu trên cho thấy rằng,việc các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C chỉ chiếm 30-35%, còn thanh toán hàng nhập khẩu chiếm 60 - 65% chứng tỏ, mức độ tin cậy và khả năng thanh toán của ta chưa được các doanh nghiệp nước ngoài thực sự tin tưởng, đồng thời cho thấy vị thế của cacsdoanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán ký kết hợp đồng phải chịu lép về trong khâu lựa chọn phương thức thanh toán.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top