hỏi về xuất trình chứng từ giao hàng

đông đông

New member
Bài viết
3
Reaction score
1
Cty của anh mình có 1 L/C cho phép giao hàng từng phần và quy định cơ cấu hàng hoá giao như sau:

Tổng khối lượng: 30.000 MT gạo

Cơ cấu hàng:

- Gạo 5% tấm: 10.000MT

- Gạo 25% tấm: 10.000MT

- Gạo 35% tấm: 10.000MT

Bộ chứng từ xuất trình cho đọt giao hàng đầu tiên là:

- gạo 5% tấm: 5.000MT

- Gạo 25% tấm: 5.000MT

- Gạo 35% tấm: 2.000MT

Vạy cty a mình xuất trình bộ chứng từ của đợt giao hàng đầu tiên có bị coi là bất hợp lệ k ạ?
 
Bài viết
1
Reaction score
0
Cty của anh mình có 1 L/C cho phép giao hàng từng phần và quy định cơ cấu hàng hoá giao như sau:

Tổng khối lượng: 30.000 MT gạo

Cơ cấu hàng:

- Gạo 5% tấm: 10.000MT

- Gạo 25% tấm: 10.000MT

- Gạo 35% tấm: 10.000MT

Bộ chứng từ xuất trình cho đọt giao hàng đầu tiên là:

- gạo 5% tấm: 5.000MT

- Gạo 25% tấm: 5.000MT

- Gạo 35% tấm: 2.000MT

Vạy cty a mình xuất trình bộ chứng từ của đợt giao hàng đầu tiên có bị coi là bất hợp lệ k ạ?
L/C cho phép giao hàng từng phần nhưng không quy định quy định cụ thể khối lượng hoặc giá trị, cơ cấu hàng hoá từng lần giao trong L/C. Trong trường hợp cụ thể này bộ chứng từ là hợp lệ. Tuy nhiên, tổng khối lượng các lần giao phải đạt 30.000MT gạo và phải đật được cơ cấu gạo quy định.
 

Thành viên trực tuyến

Top