Hợp đồng đại lý thủ tục hải quan

hoàng văn thái

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng đai lý thủ tục hải quan
Đại lý làm thủ tục hải quan xuất hiện đầu tiên ở Mỹ sau đó đã phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt nam. Hiện nay ở Mỹ có khoảng 11000 đại lý làm thủ tục hải quan, trong khi ở Trung Quốc: 6000; Nhật Bản: 1324, Hàn Quốc: 1191, Malaysia:300, Việt Nam: 33. Trên thới giới hiện có Liên đoàn quốc tế của hiệp hội những người kinh doanh dịch vụ thủ tục hải quan
Hợp đồng giữa người ủy thác và đại lý làm thủ tục hải quan ngoài các nội dung chính, tên hợp đồng, ngày tháng, phần mở đầu..các bên ký kết phải lưu ý nội dung:
-Quyền của đại lý. Quyền này có thể rộng hẹp khác nhau tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng và nó có liên quan mật thiết đến thù lao của người đại lý
-Nghĩa vụ các bên:
+Người đại lý phải bảo vệ quyền lợi của người ủy thác, ngăn cấm cạnh tranh, giữ bí mật, cung cấp các thông tin cho bên ủy thác...
+Bên ủy thác: cung cấp các thông tin giấy tờ cần thiết, bảo vệ quyền lợi của đại lý, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...
-Thù lao của đại lý được xác định trên cơ sở: quyền và trách nhiệm của các bên, thời gian cần thiết để thực hiện công việc, tính chất hàng hóa, chi phí các bên phải gánh chịu, uy tín và khả năng chuyên môn của đại lý
-Thanh toán tiền thù lao của các chi phí phát sinh. Trong hợp đồng phải quy định phương thức, thời gian, số tiền thanh toán dựa trên cơ sở tiến độ thực hiện các dịch vụ mà người đại lý phải thực hiện
Bên cạnh những hợp đồng dịch vụ nói trên trong thương mại quốc tế chúng ta còn gặp các loại hợp đồng khác được sử dụng trong lĩnh vực vận tải, bảo hiểm, tài chính...được giải quyết trong các môn học khác có liên quan
 

Thành viên trực tuyến

Top