Hợp đồng giao nhận hàng hóa

Đô Lương

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hoạt động giao nhận đã xuất hiện trên thế giới từ thế kỷ XVI với sự xuất hiện hãng giao nhận đầu Badiley ở Thủy Sỹ. Từ đó đến nay hoạt động này đã có mặt ở tất cả các nước trên thế giới. Quan hệ giữa người chủ hàng và người giao nhận được điều chỉnh bởi hợp đồng ủy thác giao nhận có thể là hợp đồng bao cho một khoảng thời gian dài hoặc là hợp đồng từng chuyến cụ thể.
Cũng giống như các hợp đồng thương mại thông thường, ngoài phần mở đầu, hợp đồng gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc
Điều khoản này thường phải mô tả hàng hóa, thời gian, tuyến đường vận chuyển, người liên hệ khi cần thiết.

Điều 2: Nguyên tắc chung
- Bên ủy thác phải cung cấp thông tin về hàng vận chuyển và các chứng từ kèm theo;
- Lập giấy yêu cầu vận chuyển

Điều 3: Trách nhiệm của các bên
- Bên ủy thác: Cung cấp thông tin đầy đủ về hàng hóa và các chứng từ cần thiết, chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý của lô hàng và đảm nhiệm kiểm tra giám định hàng hóa, chuẩn bị kho bãi đảm bảo cho tiện chuyển chở ra vào thuận tiện, chịu mọi chi phí phát sinh nếu thay đổi địa điểm, thời gian mà không báo trước cho bên nhận ủy thác, mua bảo hiểm cho hàng hóa, thanh toán đầy đủ cho phí đúng thời hạn.
- Bên nhận ủy thác: chịu toàn bộ trách nhiệm làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa đúng quy định, thông báo cho các bên có liên quan biết, bồi thường thiệt hại đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa nếu do lỗi của mình, hỗ trợ đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm, chuyển toàn bộ chứng từ có liên quan cho bên ủy thác sau khi giao nhận hàng hóa.

Điều 4: Thanh toán
Điều khoản này cần làm rõ:
Chí phí: Cước phí vận chuyển, chi phí bốc, dỡ hàng, chi phí lưu xe, chi phí nâng hạ tại cảng, phụ phí tại cảng, phụ phí xếp dỡ, phí C/O, phí giám định...
- Phương thức, đồng tiền, thời gian thanh toán.

Điều 5: Điều khoản chung
Bao gồm các nội dung giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có và thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 

Thành viên trực tuyến

Top