Hợp đồng môi giới

Bài viết
2
Reaction score
0
Trong thương mại, quan hệ giữa người ủy thác - người được môi giới và người môi giới có thể được thiết lập bằng hình thức văn bản hay bằng bất kỳ một hình thức nào tùy theo quy định của pháp luật từng nước. Trong thương mại quốc tế quan hệ giữa hai bên - người ủy thác và người môi giới ít khi được thuể hiện bằng văn bản vì nhiều nguyên nhân tế nhị khác nhau
Dù vì nguyên nhân nào đi nữa thì thỏa thuận giữa hai bên cần phải tuân thủ các quy định của luật pháp, như về phạm vi trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên...Riêng tiền thù lao cho người trung gian người ta thường quy định theo một trong hai hai cách sau:
Tiền thù lao là một số tiền cụ thể. Cách quy định này được người ủy thác chọn khi không muốn người trung gian thật tích cực trong việc mua bán hàng hóa nhằm để giảm giá mua, tăng giá bán
-Tiền thù lao là số lượng phần trăm theo giá mua hay bán. Cách làm này sẽ kích thích sự tích cực của người môi giới trong việc tìm kiếm một khách hàng tốt, một mặt hàng hoặc dịch vụ có giá thấp, chất lượng tốt khi đi mua hàng hau bán một mặt hàng hoặc dịch vụ có giá cao với số lượng lớn
Trong trường hợp các bên không thể quy định được tiền thù lao thì theo Điều 86 Luật Thương mại Việt Nam 2005: "Tiền thù lao được xác định căn cứ vào giá dịch vụ, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, giá dịch vụ không được thỏa thuận về phương pháp xác định cũng như chỉ dẫn thì theo giá dịch vụ đó trong các điều kiện thương mại thông thường tại thời điểm giao kết hợp đồng về phương thức cung ứng dịch vụ, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có liên quan
Theo quy định của Luật Thương mại 2005, hợp đồng môi giới ngoài các điều khoản thông thường, trừ khi có thỏa thuận khác, các bên phải tuân thủ các điều khác sau đây
-Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại: Bảo quản mẫu hàng, tài liệu và phải hoàn trả sau khi đã hoàn thành; không được tiết lộ thông tin, cung cấp thông tin có hại đến bên được môi giới; chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới; không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp được yêu cầu
-Bên ủy thác (người được môi giới) có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu phương tiện cần thiết đến hàng hóa hay dịch vụ; trả thù lao cho người môi giới theo thỏa thuận
-thanh toán tiền thù lao được thực hiện khi bên được môi giới đã giao kết hợp đồng
-Các chi phí phát sinh có liên quan đến môi giới sẽ được bên ủy thác thanh toán ngay cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho người ủy thác
 

Thành viên trực tuyến

Top