Hợp đồng mua bán hàng nhập khẩu

Hoàng Anh Thu

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng mua bán hàng nhập khẩu
Theo quy định của Luật Thương mại 2005, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận
Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận theo đó một bên có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên kia một hàng hóa nhất định gọi là tài sản, bên mua có nghĩa vụ thanh toán và nhận hàng hóa, quyền sở hữu đối với hàng hóa theo thỏa thuận
Hợp đồng mua bán cần đảm bảo tính hiệu lực như chủ thể phải hợp pháp, hàng hóa được phép mua bán
Hình thức hợp đồng mua bán có thể bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương, lời nói hay hành vi học xuất nhập khẩu thực tế
Nội dung của hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận tự do, tự nguyện của các chủ thể và thường bao gồm các điều khoản, điều kiện cơ bản như tên hàng, số lượng, chất lượng, giá, thanh toán, giao hàng, quyền và nghĩa vụ các bên...
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top