Hợp đồng mua sắm hàng hóa

Lê Thị Đào

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Những quy định cần có trong hợp đồng mua sắm hàng hóa bao gồm:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng
Do hàng hóa phức tạp về số lượng, chủng loại nên được nêu chi tiết tại phụ lục của hợp đồng

Điều 2: Thành phần của hợp đồng
Hợp đồng trong đấu thầu được cấu tạo bởi hệ thống các văn bản:
- Văn bản hợp đồng (kèm theo các phụ lục)
- Biên bản thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng
- Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có)
- HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có)
- Các tài liệu kèm theo khác (nếu có)

Điều 3: Trác nhiệm của bên bán
- Cung cấp hàng hóa đầy đủ như quy định tại điều 1
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ. trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4: Trách nhiệm của bên mua
- Cam kết thanh toán theo giá quy định tại Điều 5
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5: Giá cả và phương thức thanh toán
Giá hợp đồng được ghi giá trị bằng số và bằng chữ theo một đồng tiền nào đó. Trong trường hợp hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi rõ bằng số, bằng chữ của từng hợp đồng. Phương thức thanh toán theo phương thức quy định trong Điều 15 của điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 6: Hình thức của hợp đồng
Hình thức của hợp đồng sẽ được quy định chi tiết tùy điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 7: Thời gian thực hiện hợp đồng
Được quy định theo Khoản 2, Mục 1 Bảng dữ liệu đấu thầu, HSDT, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu, bên dự thầu tính toán một cách khoa học theo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng được quy định phù hợp điều kiện chung của hợp đồng. Thời hạn hết hiệu lực khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Mong bài viết hữu ích hơn cho các bạn khi tìm hiểu các nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong việc soạn thảo Hợp đồng mua sắm hàng hóa trên diễn đàn xuất nhập khẩu.
 

Thanh iu

New member
Bài viết
3
Reaction score
1
Chào bạn, bạn có thể cho mình xin mẫu một hợp đồng mua được không ?
 

Thành viên trực tuyến

Top