Hợp đồng nhập khẩu thiết bị toàn bộ

Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng nhập khẩu thiết bị toàn bộ khá phức tạp, đòi hỏi các bên khi tham gia đàm phán giao kết hợp đồng phải có sự chuẩn bị tốt cũng như phải có nghiệp vụ về kỹ thuật, xuất nhập khẩu để thỏa thuận mọi vấn đề liên quan đến toàn bộ quy trình
Thiết bị toàn bộ thường có giá trị cao do các nhà đầu tư thường khống chế bằng một phương thức giao dịch đặc biệt như đấu thầu, qua đó sẽ mua được thiết bị với mức giá cạnh tranh và chất lượng cao
Hợp đồng nhập khẩu thiết bị toàn bộ có giá trị cao nên các bên có thể ký hợp đồng nguyên tắc, trong đó quy định những nghĩa vụ chính của các bên; sau đó ký các hợp đồng con là những hợp đồng quy định chi tiết. Nội dung chính của hợp đồng:
-Đối tượng
-Các định nghĩa
-Gía cả và trị giá hợp đồng
-Giao hàng: Vì thiết bị toàn bộ phức tạp bao gồm nhiều chi tiết, bộ phận nên giao hàng thường quy định giao hàng từng phần
-Lắp ráp, vận chuyển và chạy thử
-Kiểm tra và thử nghiệm
-Giúp đỡ và tài liệu kỹ thuật
-Bảo hành: Trong điều khoản bảo hành cần quy định
+Thời gian bảo hành
+Phạm vi bảo hành: Bảo hành cơ khí, bảo hành tính đồng bộ của dây chuyền công nghệ; bảo hành toàn các chỉ tiêu hoạt động của thiết bị công nghệ (năng suất, tiêu hao nguyên vật liệu...)
+Trách nhiệm các bên trong thời gian bảo hành
-Các điều kiện khác giống hợp đồng mua bán quốc tế
Do các điều khoản của hợp đồng nhập khẩu thiết bị đồng bộ khá phức tạp đòi hỏi chi tiết do đó các bên thường quy định tại các phụ lục đính kèm
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top