Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Ngọc Anh Thư

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Chia sẻ về hợp đồng nhượng quyền thương mại
Franchise nghĩa là một hợp đồng, một thỏa thuận hay một dàn xếp, được thể hiện hay ngụ ý bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa 2 người trở lên, theo đó một bên ủy quyền hay nhượng quyền cho bên kia tham gia vào hợp đồng chào bán hay phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thường có ba loại:
- Hợp đồng sản xuất sản phẩm theo hướng dẫn của bên giao quyền thương mại
-Hợp đồng theo đó bên nhận quyền tự tổ chức sản xuất rồi bán sản phẩm dưới nhãn hiệu của bên giao quyền thương mại
-Hợp đồng phân phối sản phẩm theo đó bên nhận quyền tự giới hạn việc bán các sản phẩm nhất định trong các cửa hàng mang nhãn hiệu của bên giao quyền thương mại
Trong ba loại hợp đồng nói trên thì hợp đồng thứ ba mang tính chất của một hợp đồng đại lý kinh tiêu. Loại hợp đồng này thường có các điều khoản sau:
-Trao quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, nguyên liệu hay dịch vụ với mục đích tạo ra hệ thống phân phối
-Khu vực kinh doanh của người nhận quyền thương mại
-Việc thành lập và sử dụng hệ thống phân phối sao cho không vi phạm luật cạnh tranh. người nhận quyền thương mại phải đầu tư bằng tiền của mình để xây dựng hệ thống phân phối, trên cơ sở sự trợ giúp của người giao quyền. Người nhận quyền không được phép bán cửa hàng của mình mà không được phép của người nhượng quyền thương mại. Bên giao quyền cũng phải có quyền và khả năng kiểm soát bằng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thương hiệu, danh tiếng của mình
-Cấm nhượng quyền cho người thứ ba
-Quyền bán các loại hàng hóa tại các cửa hàng của người nhận quyền
-Quảng cáo và chi phí quảng cáo
Ngoài các điều khoản trên thì những điều khoản liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ sẽ được các bên quy định cụ thể chi tiết, cách quy định này phần nào tương tự như trong hợp đồng đại lý
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top