Hợp đồng thuê kho

Thúy Ngân Đông

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Hợp đồng thuê kho
Hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau phải lưu kho bãi. Chủ hàng phải ký với các công ty kinh doanh kho hàng một hợp đồng lưu kho: Hợp đồng lưu kho bãi cảng, hợp đồng thuê kho ngoại quan, kho nợ thuế...
Nội dung của các hợp đồng này ngoài phần mở đầu sẽ có các điều khoản chính sau đây:
Điều 1:Hàng hóa Ngoài phần mô tả hàng hóa, số lượng, xuất xứ, hợp đồng còn nêu rõ số lượng kiện hàng, cửa khẩu xuất khẩu...
Điều 2:Thanh toán Hợp đồng sẽ quy định đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, thời hạn lưu kho.
Ngoài ra trong hợp đồng phải quy định chi tiết mức phí lưu kho:
-Dịch vụ phí cho các hoạt động tiếp nhận hàng hóa, giao hàng tại cửa kho..
-Phí lưu kho tính cho số ngày cụ thể hàng hóa lưu kho
Điều 3:Trách nhiệm của các bên Bên cho thuê kho
-Hoàn thành các thủ tục để nhận hàng lưu kho hay xuất hàng
-Bảo quản hàng hóa, nếu có hư hỏng mất mát phải bồi thường cho chủ hàng
Bên gửi hàng:
-Thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy yêu cầu lưu kho
-Cung cấp đầy đủ các thông tin để chủ kho lập hợp đồng
-Cung cấp các giấy tờ cần thiết trước khi hàng đến kho
-hàng lưu kho quá lâu bị biến đổi phầm chất chủ hàng phải chịu trách nhiệm
Điều 4: giải quyết tranh chấp
-Khiếu nại
-Kiện ra trọng tài
Điều 5:Thời hạn hiệu lực của hợp đồng
-Độ dài của thời hạn hiệu lực của hợp đồng
-Mốc tính
 

Thành viên trực tuyến

Top