Hợp đồng trao đổi hàng hóa

Lê Thị Hà Anh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng trao đổi hàng hóa
Trao đổi hàng hóa mang tính chất bù trừ không nằm thu về một khoản lợi nhuận mà chủ yếu để phục vụ mục đích thỏa mãn nhu cầu của các bên trao đổi. Vì vậy loại hợp đồng này ngoài những tính chất vốn có của một hợp đồng ngoại thương còn có những nét riêng. Đó là những yêu cầu cân bằng về chất lượng, số lượng, giá cả, giao hàng, thanh toán...
Để ký hợp đồng người ta có thể sử dụng một trong hai cách sau:
-Các quốc gia ký với nhau một Hiệp định trao đổi hàng hóa có thể dài hạn, hàng năm chính phủ các quốc gia này sẽ ký kết các Nghị định thư. Trên cơ sở Hiệp định, Nghị định thư, các hãng, các công ty của các quốc gia có liên quan sẽ ký kết các hợp đồng cụ thể
-các công ty ký với nhau một hợp đồng dài hạn (hợp đồng khung), sau đó trong từng năm các bên sẽ ký các hợp đồng cụ thể
Các hợp đồng cụ thể có thể được ký kết theo hai hợp đồng (hợp đồng mua, hợp đồng bán) hay cả hai hoạt động mua bán đều được ký kết trong một hợp đồng Nội dung hợp đồng trao đổi hàng hóa ngoài phần mở đầu, khiếu nại trọng tài..Các bên phải đặc biệt lưu ý đến các nội dung chính như:
Điều khoản về hàng hóa
Điều khoản về giá
Điều khoản về diều kiện cơ sở giao hàng
Điều khoản giao hàng
Điều khoản thanh toán
Điều khoản đảm bảo thực hiện hợp đồng
 
Top