Hợp đồng với nhà phân phối

Kiều Anh Nguyễn

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hợp đồng với nhà phân phối
Hợp đồng với nhà phân phối là thỏa thuận về các điều kiện bán sản phẩm, theo đó nhà xuất khẩu bán một sản phẩm cho nhà phân phối trong một thời hạn nhất định, nhà phân phối sẽ bán sản phẩm cho người tiêu dùng trên thị trường đã được quy định. trong thương mại quốc tế thỏa thuận phân phối thường thuộc loại độc quyền
Trong hợp đồng với những nhà phân phối độc quyền những nội dung sau được quan tâm:
-Cạnh tranh:Ở nhiều nước trên thế giới đã xuất hiện Luật cạnh tranh.Theo Luật này các bên được tự do cạnh tranh bình đẳng với nhau bằng các biện pháp mà luật cho phép. Sự cạnh tranh bình đẳng đã làm cho thị trường phát triển lành mạnh, người tiêu dùng được hưởng các lợi ích do thị trường mang lại
-Độc quyền: Độc quyền có thể gây ra các tác động tiêu cực cho cạnh tranh. Nó có thể hạn chế cạnh tranh hay thúc đẩy cạnh tranh phát triển.
Do nhà phân phối độc quyền nên người trung gian không thể bán các mặt hàng tương tự của các nhà cung cấp khác, điều đó đã làm cho cạnh tranh không phát triển và có thể vi phạm luật cạnh tranh tự do. Do cạnh tranh không hoàn hảo nên giá cả trên thị trưởng vẫn giữ ở mức cao, sản xuất không có động lực -phát triển
Ở các nước và trên thế giới có các quy định về mối quan hệ giữa phân phối độc quyền và cạnh tranh, đồng thời cũng có các quy định miễn trừ đối với phân phối độc quyền. Các miễn trừ đó là:
-Thỏa thuận độc quyền có thể đem lại các cải tiến trong phân phối do các bên có thể tập trung hoạt động bán hàng, không cần duy trì các mối quan hệ kinh doanh với nhiều nhà bán buôn và bán lẻ khác do các khó khăn về ngôn ngữ, tập quán...
-Thỏa thuận độc quyền có thể thúc đẩy việc xúc tiến bán hàng dẫn đến quá trình Marketing tập trung, tạo ra sự liên tục trong cung cấp hàng hóa
-Người tiêu dùng cũng được hưởng một phần lợi ích từ hệ thống phân phối theo kiểu độc quyền
-Điều này cũng đòi hỏi trong hợp đồng phải quy định rõ ràng về chức năng của các bên; buộc nhà phân phối độc quyền phải tập trung mọi nỗ lực bán hàng vào sản phẩm và vùng lãnh thổ đã được quy định, thời hạn của hợp đồng
Đồng thời những quy định sau đây trong hợp đồng sẽ không được miễn trừ; Hạn chế trong việc định giá hàng và các điều kiện bán hàng, hạn chế sự lựa chọn nhà phân phối
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top