Tuyển dụng Hướng dẫn chi tiết viết CV tiếng Anh A-Z

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Hãy tạo cho mình một chiếc CV tiếng Anh đặc sắc thông qua bài viết dưới đây. Biết đâu bạn sẽ là ứng viên để nhà tuyển dụng ấn tượng nhất.

Đặc điểm CV tiếng Anh cần lưu ý khi viết​

 1. Sử dụng định dạng chuyên nghiệp
 2. Thể hiện thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân trên CV tiếng Anh cần được đưa ra một cách đầy đủ và chính xác
 3. Mô tả kinh nghiệm làm việc và học vấn: Bạn cần mô tả chi tiết kinh nghiệm làm việc của mình trong CV, bao gồm tên công ty, thời gian làm việc và các nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn trong công việc đó
 4. Sử dụng ngôn ngữ chính xác: Đảm bảo rằng các câu và từ trong CV của bạn được sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả tiếng Anh.
 5. Đưa ra các thành tựu và kỹ năng của bạn: Đưa ra các thành tựu và kỹ năng của bạn để giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về khả năng của bạn trong công việc. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, hãy đưa ra thông tin này để thể hiện khả năng tiếng Anh và khả năng thích nghi của bạn với môi trường
>>> Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự lương cao

Mẫu CV tiếng Anh ấn tượng rất đáng tham khảo​

YOUR NAME
Address | Phone | Email | LinkedIn URL

SUMMARY
A motivated and detail-oriented professional with 5 years of experience in project management, team leadership, and process improvement. Skilled in identifying and mitigating risks, analyzing data, and developing solutions to improve project outcomes. Seeking a challenging position in a dynamic organization where I can apply my skills and expertise to drive business success.

WORK EXPERIENCE

Project Manager, ABC Company
May 2018 – Present

 • Led cross-functional teams to execute projects from initiation to completion, resulting in a 20% increase in on-time project delivery
 • Developed and implemented project plans, schedules, and budgets, ensuring adherence to quality standards and regulatory requirements
 • Identified risks and developed risk mitigation strategies to prevent project delays and cost overruns
 • Conducted regular project status meetings with stakeholders to ensure effective communication and alignment of project goals
Process Improvement Specialist, XYZ Inc.
May 2016 – May 2018

 • Analyzed and documented current business processes, identifying areas for improvement
 • Developed and implemented process improvement initiatives, resulting in a 15% increase in productivity and a 10% reduction in errors
 • Conducted training sessions for employees on new processes and procedures, ensuring effective adoption and compliance
 • Maintained and updated process documentation, ensuring adherence to regulatory requirements and best practices
EDUCATION

Bachelor of Science in Business Administration, University of XYZ
August 2012 – May 2016

 • Graduated magna cum laude
 • Concentration in Project Management
 • Dean's List, all semesters
SKILLS

 • Project management
 • Risk management
 • Process improvement
 • Data analysis
 • Leadership and team management
 • Communication and collaboration
 • Microsoft Office Suite
 • Project management software (e.g. Asana, Trello, Jira)
CERTIFICATIONS

 • Project Management Professional (PMP)
 • Six Sigma Green Belt
LANGUAGES

 • English (native)
 • Spanish (intermediate)
REFERENCES
Available upon request.

>>> Quan tâm: Tìm việc làm tiếng Trung tại HRchannels
 
Top