Đọc báo giùm bạn Hướng dẫn ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Đàm Thị Anh

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và công văn số 1065/XNK-XXHH ngày 24/9/2020 của Bộ Công Thương về việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D.

Cụ thể, theo quy định tại mục 10 mặt sau C/O (Overleaf notes) Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT (hiệu lực thực hiện từ ngày 27/9/2020), C/O mẫu D chỉ thể hiện trị giá FOB trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ hoặc nhập khẩu vào Campuchia, Indonesia, hoặc Lào và sử dụng tiêu chí RVC để xác định xuất xứ hàng hóa.

Quy định này áp dụng đối với các C/O mẫu D được cấp từ ngày 20/9/2020.
 

Thành viên trực tuyến

Top