Hướng dẫn kê khai C/O form VK

Ngọc Hiên

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
C/O form VK là C/O ưu đãi cấp cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Mình thấy có một số bạn hỏi về cách viết C/O form VK nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết C/O form VK nhé. học xuất nhập khẩu online lê ánh
Ô số 1: ghi tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ và tên quốc gia xuất khẩu
Ô số 2: tên người nhận hàng, địa chỉ và tên quốc gia nhập khẩu
Ô trên cùng bên phải là số tham chiếu C/O do VN cấp gồm 13 ký tự chia thành 5 nhóm:
+ Nhóm 1: tên nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam gồm 2 ký tự là "VN"
+ Nhóm 2: tên nước thành viên nhập khẩu là Hàn Quốc, gồm 2 ký tự là "KR"
+ Nhóm 3: năm cấp C/O gồm 2 ký tự. Nếu năm cấp là 2018 thì ghi "18"
+ Nhóm 4: tên tổ chức cấp C/O gồm 2 ký tự
+ Nhóm 5: số thứ tự của C/O gồm 5 ký tự
Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”. Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.
Phần được cấp ghi "VIET NAM"
Ô số 3: ghi ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải và tên cảng dỡ hàng
Ô số 4: cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu đánh dấu tích vào ô thích hợp
Ô số 5: ghi số thứ tự mặt hàng riêng biệt
Ô số 6: Ký hiệu và số hiệu trên bao bì của kiện hàng
Ô số 7: số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, tên hàng và mã HS của nước nhập khẩu (mã HS phải ghi ít nhất 6 số đầu)
Ô số 8: tiêu chí xuất xứ của hàng
Ô số 9: trọng lượng cả bao bì hoặc số lượng và trị giá FOB của lô hàng khi áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực học kế toán trên mạng
Ô số 10: số và ngày của hóa đơn thương mại
Ô số 11:
- Dòng 1: ghi "VIET NAM"
- Dòng 2: tên tiếng Anh của nước thành viên nhập khẩu
- Dòng 3: địa điểm, ngày tháng năm cấp C/O, tên và chữ ký của người đề nghị cấp, con dấu và tên công ty của người đề nghị cấp
Ô số 12: ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký và tên đầy đủ của cán bộ cấp C/O, con dấu của tổ chức cấp C/O
Ô số 13: chú thích
 

Thành viên trực tuyến

Top