Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AJ theo AJCEP

Dương Ái

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Quy tắc kê khai C/O mẫu AJ theo AJCEP được thực hiện theo các bước sau đây:

  • C/O có màu trắng và phải làm trên khổ giấy A4
  • Một bộ C/O của ASEAN bao gồm một bản gốc mang dòng chữ "original" ở góc trên cùng, bên tay phải của bản gốc C/O; và hai bản sao, một bản mang dòng chữ "Duplicate" và một bản mang dòng chữ "Triplicate" ở góc trên cùng, bên tay phải của bản sao C/O. Trong trường hơp của Nhật Bản, một bộ C/O chỉ bao gồm một bản gốc.
  • Một C/O phải mang số tham chiếu riêng của mỗi nơi cấp hoặc tổ chức cấp
  • Trường hợp có hóa đơn của nước thứ ba, hóa đơn này phải được thể hiện trên C/O, cùng với những thông tin khác như tên, địa chỉ của người cấp hóa đơn.
  • Cam kết đối với những khai báo trong C/O phải được người xuất khẩu điền vào ô số 11 đối với Mẫu C/O của các nước ASEAN và ô số 10 đối với mẫu C/O của Nhật Bản. Chữ ký của người xuất khẩu có thể là chữ ký bằng tau hoặc chữ ký điện tử.
  • C/O bản gốc có dòng chữ "original" sẽ do người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan của nước thành viên nhập khẩu. Tổ chức cấp C/O sẽ lưu bản sao có dòng "Duplicate", và người xuất khẩu lưu bản sao có dòng chữ "Triplicate".
  • Cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận một C/O có ghi hai hay nhiều hóa đơn thương mại cấp cho cùng một chuyến hàng.
  • Nhiều mặt hàng có thể được khai đồng thời trên một C/O với điều kiện mỗi mặt hàng đó phải là hàng hóa có xuất xứ.
  • Trong trường hợp có nhiều mặt hàng được khai trên cùng một C/O, vướng mắc đối với một hoặc một số mặt hàng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc áp dụng thuế suất ưu đãi và các thủ tục thông quan đối với những hàng hóa còn lại trên C/O đó. Khoản 5, Điều 6 của Phụ lục 4 sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng có vướng mắc về xuất xứ.
Giao dịch x đối với hàng hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam thường xuyên, các doanh nghiệp nên tham khảo về các mẫu C/O liên quan để được hưởng ưu đãi thuế.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top