Hướng dẫn khai thông tin trên E-manifest.

Hằng Luis

New member
Bài viết
4
Reaction score
1
Theo quy định của tổng cục hải quan. Mọi người tham khảo nhé.
Trong thời gian qua một số hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo một số chỉ tiêu thông tin chưa thống nhất, chưa đúng định dạng tại Hệ thống tiếp nhận thông tin Emanifest, gây khó khăn cho người khai hải quan, việc nhận hàng tại cảng, kho, bãi cũng như công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Đặc biệt, khi khai báo, làm thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh vận chuyển phế liệu, các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty khai không chính xác tên hàng hoặc khai thiếu thông tin đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển trên tàu là phế liệu dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, theo dõi, giám sát hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra và hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa XNK trên Hệ thống E-manifest thực hiện khai đầy đủ, chính xác.

Đối với việc khai báo tên người nhận hàng hoặc tên người được thông báo: khai đầy đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp theo thứ tự Mã số thuế#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu người khai hải quan phải khai số Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng hướng dẫn. Khai báo giữa các thông tin có ngăn cách là dấu #, trong đó có các tiêu chí liên quan đến doanh nghiệp khai báo như thông tin người nhận hàng và thông tin người được thông báo

Đối với việc khai báo mã số HS: khai báo mã số HS phải khai báo riêng tại tiêu chí “Mã hàng/HS code”, riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì mã số HS là tiêu chí bắt buộc phải khai và tương ứng với tên phế liệu thuộc danh mục ban hành kèm Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014. Người khai hải quan phải khai mã số HS gồm 8 chữ số theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn 6889.

Đối với việc khai báo tên hàng, mô tả hàng hóa: tên hàng, mô tả hàng hóa phải ngắn gọn và khai báo theo thứ tự bắt buộc là Tên hàng # mô tả hàng hóa, đồng thời hướng dẫn khai báo giữa các thông tin có ngăn cách là dấu #, trong đó các tiêu chí liên quan đến hàng hóa khai báo là tên hàng, mô tả hàng hóa.

Đối với việc khai báo mã cảng, tên cảng: tại tiêu chí “Đặc điểm của chuyến đi” trên Bản khai chung, cần mô tả cụ thể theo mã cảng và tên cảng tương ứng. Tiêu chí cảng giao hàng/cảng đích, cảng xếp hàng, cảng xếp hàng gốc, cảng dỡ hàng là các tiêu chí bắt buộc phải khai tại bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng. Trường hợp tàu nhập cảnh chuyển cảng thì ngoài các tiêu chí bắt buộc nêu trên phải khai thêm tiêu chí cảng chuyển tải/quá cảnh..

Trường hợp các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận không khai báo cụ thể, đầy đủ thông tin của hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải theo quy định và trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu không khai đúng trình tự, thứ tự, không chính xác theo hướng dẫn nêu trên thì không chấp nhận khai báo. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục cho phương tiện vận tải nhập cảnh tiếp nhận và kiểm tra việc khai báo sẽ thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung theo quy định.

Trường hợp các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai báo thông tin hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định thì không được thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, cơ quan Hải quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và yêu cầu họ cung cấp và khai bổ sung thông tin theo quy định.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top