Chia sẻ Hướng dẫn nghiệp vụ hàng xuất cho anh em dịch vụ FWD

Hồ Thị Lý

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
HQ xử phạt do mở tờ khai xuất khi hàng chưa ra đến Cảng, kho.
Hãy làm theo hướng dẫn của Thông tư 39 - tại chỉ tiêu thông tin TT 2.27 Phụ lục 1 ( Dũng có đính kèm hình ảnh hướng dẫn ghi rõ ở trang 50, Phụ lục 1 của Thông tư 39/2018/TT-BTC ).
Ngắn gọn dễ hiểu là: hàng chưa tới kho, cảng thì doanh nghiệp xuất khẩu khai mã tạm OZZ ở "Mã điểm lưu kho chờ hàng thông quan dự kiến".
Ví dụ 1: Hàng về cảng PTSC ĐÌNH VŨ.
Cách khai cũ - sai thông tư - bị xử phạt:
"Mã điểm lưu kho chờ hàng thông quan dự kiến": 03TGS12.
"Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": 03TGS12.
--> Lý do phạt vì chưa có hàng hóa tại cảng, "Mã địa điểm lưu kho" và "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế" --> không được giống nhau.
Cách khai đúng - không bị phạt: 03TGOZZ.
"Mã điểm lưu kho chờ hàng thông quan dự kiến": 03TGOZZ.
"Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": 03TGS12 ( hoặc 03TGS13 ).
--> Khai theo đúng chỉ tiêu, không bị phạt khi hàng hóa chưa tới cảng.
Ví dụ 2: Hàng về cảng Cát Lái.
Cách khai cũ - sai thông tư - bị xử phạt:
"Mã điểm lưu kho chờ hàng thông quan dự kiến": 02cis01.
"Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": 02cis01.
--> Lý do phạt vì chưa có hàng hóa tại cảng, "Mã địa điểm lưu kho" và "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế" --> không được giống nhau.
Cách khai đúng - không bị phạt: 02ciOZZ.
"Mã điểm lưu kho chờ hàng thông quan dự kiến": 02ciOZZ.
"Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": 02cis01 ( hoặc 02circi ).
--> Khai theo đúng chỉ tiêu, không bị phạt khi hàng hóa chưa tới cảng.

1611730823596.png

Nguồn: Đoàn Trung Dũng
 
Top