Chia sẻ Hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng phân bón Superphotsphat giàu

Bài viết
1
Reaction score
0
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc nhập khẩu mặt hàng phân bón Superphotsphat giàu.

Theo đó về việc ủy quyền, Luật Trồng trọt quy định: “Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và không cần Giấy phép nhập khẩu phân bón".

Do đó, tổ chức, cá nhân có phân bón được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, không bị giới hạn số đơn vị được ủy quyền.

Về Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, tại Khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt quy định: “Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn và được gia hạn, cấp lại theo quy định của Luật này”.

Theo đó, Quyết định số 2809/QĐ-BVTV-PB ngày 20/12/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 15/10/2024.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top