Chia sẻ Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7

Bài viết
287
Reaction score
3
Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7
1 Đăng nhập hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7
1.1 Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử
2 Khai báo thông tin về người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng
2.0.0.1 Khai báo, cập nhật thông tin người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng
2.0.0.2 Khai báo, cập nhật thông tin người tạo lập chứng từ yêu cầu/ hoặc thêm người phê duyệt chứng từ ủy quyền trích nợ
3 Nhập giấy nộp tiền thuế
4 Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai
5 Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho nhiều tờ khai
6 Phê duyệt tờ khai nộp tiền thuế/ lệ phí
6.0.0.1 Phê duyệt tờ khai nộp tiền thuế
6.0.0.2 Phê duyệt tờ giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai
7 Tra cứu thông tin nộp tiền thuế, lệ phí
7.0.0.1 Tra cứu giấy nộp tiền thuế, chậm nộp thuế
7.0.0.2 Tra cứu GNT lệ phí cho một tờ khai
7.0.0.3 Tra cứu GNT lệ phí cho nhiều tờ khai
8 Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi phê duyệt chuyển ngân hàng trích nợ
8.0.0.1 Kiểm tra chữ kí số
8.0.0.2 Xác nhận OTP
9 Bảng kê thông tin nộp tiền thuế, lệ phí của doanh nghiệp
10 CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
10.0.0.1 Sai phiên bản Plugin
10.0.0.2 Không thực hiện được việc nộp tiền thuế, lệ phí

Xem đầy đủ tại đây
 

Thành viên trực tuyến

Top