Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Bài viết
287
Reaction score
3
Bài viết “Hướng dẫn nộp thuế Hải quan điện tử” dưới đây của Nguyên Đăng nhằm hỗ trợ quý doanh nghiệp XNK dễ dàng hơn trong việc Nộp thuế online. Hãy cùng tìm hiểu những tác vụ mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường phải thực hiện trên hệ thống nhé!
Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế hải quan điện tử
Đăng nhập hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7
Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử

Lưu ý: Trình duyệt khuyến nghị: Chrome phiên bản 63.0, Firefox phiên bản 52 trở lên.

Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập vào Hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 Epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập:

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-800x377.jpg
Bước 2: Sử dụng tài khoản VNACCS để tiến hành đăng nhập (tài khoản khai hải quan)

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Captcha) trên màn hình hiển thị vào ô trống phía dưới rồi chọn Đăng nhập để vào giao diện chính

Chú ý: Bảng bên dưới hiển thị danh sách các ngân hàng kết nối với hệ thống 24/7

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-1.jpg
Khai báo thông tin về người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng
Khai báo, cập nhật thông tin người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng

Mục đích: Quản lý thông tin về người ủy quyền trích nợ và thông tin khai báo về tài khoản trích nợ theo các ngân hàng mà người dùng đăng ký.

Người thực hiện: Doanh nghiệp

Đăng ký thông tin về người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong thanh menu tại giao diện chính, chọn tab Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ để đăng ký thông tin người ủy quyền trích

 • Hệ thống hiển thị màn hình chức năng nhập thông tin về người khai báo ủy quyền trích nợ.
huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-2-800x153.jpg
Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký ủy quyền trích nợ.

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-3-800x337.jpg


Bước 3: Click Cập nhật Thông tin DVNXK để cập nhật thông tin đăng kí ủy quyền trích nợ như hình trên.

Bước 4: Chọn nút Ghi lại. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thông tin khai báo về người ủy quyền trích nợ muốn lưu lại.

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-35.jpg


 • Trên thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để lưu lại thông tin đăng ký, hệ thống sẽ tự động kiểm tra chứng thư số của bạn
 • Chọn Thoát nếu muốn thoát mà không lưu thông tin.
Sửa thông tin người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong màn hình chính, Chọn Quản lý người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đã khai báo.

Bước 2: Tiến hành chỉnh sửa các nội dung như

 • Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, kích hoạt
 • Thay đổi chữ ký số bằng cách đưa thiết bị USB chữ ký số mới vào máy tính. Hệ thống sẽ tự cập nhật lại chữ ký số
Bước 3: Chọn Ghi lại để lưu thông tin vào hệ thống (Chọn Thoát để thoát khỏi màn hình chức năng nếu không muốn lưu thông tin)

Xóa thông tin người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong màn hình chính, Chọn Quản lý người dùng. Hệ thống hiển thị thông tin những người dùng đã khai báo.

Bước 2: Chọn Xóa để xóa bỏ thông tin người dùng đã khai báo trước đó

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp có thể khai báo nhiều ngân hàng và nhiều tài khoản cho một ngân hàng(Chỉ tài khoản ngân hàng đứng tên công ty)
 • Sau khi đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ thành công, Tổng cục hải quan sẽ gửi về mail thông báo đăng ký thành công bước 1 và hướng dẫn hoàn tất đăng ký bước 2 với ngân hàng (Theo hướng dẫn trong email)
 • Sau khi đăng ký thành công với ngân hàng, hiển thị trạng thái “NH đã tạo hồ sơ”, bạn có thể tiến hàng lập GNT, lệ phí.
Khai báo, cập nhật thông tin người tạo lập chứng từ yêu cầu/ hoặc thêm người phê duyệt chứng từ ủy quyền trích nợ
Lưu ý: Người dùng sử dụng tài khoản quản trị thực hiện chức năng thêm người dùng này

Bước 1: Người sử dụng vào hệ thống chon menu Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ.

Bước 2: Chọn Danh sách NSD

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-4-800x358.jpg
 • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhập thêm danh sách người sử dụng vào
huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-5-800x304.jpg
Bước 3: Người sử dụng nhập thông tin về người sử dụng mới gồm: Họ tên, ngày sinh, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực và vai trò.

Bước 4: Chọn Ghi lại để lưu thông tin.

Chú ý:

 • Phần vai trò sẽ quyết định quyền hạn của người sử dụng mới.
 • Nếu không muốn một người sử dụng bất kì tham gia vào hệ thống thì quản trị viên chọn Trường Kích hoạt NSD của đối tượng là Hết hiệu lực
 • Sau mỗi thao tác sửa/xóa, Click “Ghi lại” để lưu
Nhập giấy nộp tiền thuế
Mục đích: Nhập giấy nộp tiền thuế yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền thuế để nộp theo tờ khai nợ thuế

Người thực hiện: Người nhập liệu

Bước 1: Trên thanh menu của giao diện chính, chon tab Nhập GNT thuế, phí, lệ phí => Nhập GNT thuế, phạt chậm nộp của tờ khai

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-6-800x182.jpg


 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ thuế.
huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-7-800x330.jpg
Bước 2: Tiến hành nhập các tiêu chí

 • Đơn vị XNK: Chọn mã số thuế đơn vị ủy quyền và đơn vị của đại diện người sử dụng đang truy cập
 • Năm đăng ký: Năm đăng ký tờ khai
 • Số tờ khai: Nhập số tờ khai 12 số
Chọn vào mã số thuế, hệ thống hiển thị tên của doanh nghiệp cần tìm tờ khai

Nhập thêm số tờ khai hoặc năm đăng ký nếu muốn chi tiết vào một tờ khai cụ thể còn nếu không hệ thống sẽ hiển thị các tờ khai của doanh nghiệp đó

Bước 3: Chọn Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (nếu có)

Chú ý: Nếu tờ khai nào còn nợ cả tiền thuế và nợ phạt chậm nộp. Hệ thống sẽ hiển thì 2 dòng: 1 dòng cho tiền thuế nợ, 1 dòng cho tiền thuế phạt chậm nộp. Bạn nhập cho dòng nào thì sẽ nộp cho loại tiền đó (nợ thuế hoặc tiền thuế)

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-8-777x400.jpg
Bước 4: Chọn tờ khai cần nhập giấy nộp tiền => click Nhập GNT. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tiền thuế/ tiền phạt chậm nộp của tờ khai đó.huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-9-2-800x364.jpg


Bước 5: Nhập thông tin ngân hàng:

 • Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình. Trong trường hợp có nhiều ngân hàng thì nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.
 • Nếu có nhiều số tài khoản, hãy chọn một số tài khoản để trích nợ.
Bước 6: Nhập số tiền nộp theo các sắc thuế.

Bước 7: Chọn Lưu thông tin

Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai
Mục đích: Nhập giấy nộp tiền lệ phí yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền lệ phí để nộp theo tờ khai cụ thể

Người thực hiện: Người nhập liệu

Bước 1: Trên menu giao diện chính, chọn tab Nhập GNT thuế, phí, lệ phí => Nhập GNT lệ phí

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ lệ phí của doanh nghiệp.
huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-10-800x336.jpg
Bước 2: Click Tìm kiếm, Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp cần tìm.

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-11-800x351.jpg
Bước 3: Chọn tờ khai, sau đó chọn Nhập GNT lệ phí cho 1 tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tờ khai nợ lệ phí

huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu-12-800x269.jpg


 • Người sử dụng xem lại thông tin. Số tiền lệ phí đã được điền sẵn.
Bước 4: Nhập thông tin ngân hàng:

 • Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình.
 • Trong trường hợp có nhiều ngân hàng NSD có thể nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.
 • Nếu có nhiều số tài khoản, NSD chọn số tài khoản để trích nợ.
Bước 5: Chọn Lưu thông tin. Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt
--------------------------------------------------------------------------------------------------->>>> còn tiếp
Do Giới hạn số từ, Nguyên Đăng chỉ giới thiệu tới các bạn một số tác vụ có thể bạn sẽ gặp. để xem đầy đủ các tác vụ, xin vui lòng xem bài viết đầy đủ tại:
Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử
và có thể bạn sẽ cần
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế hải quan điện tử
 

Thành viên trực tuyến

Top