Hướng dẫn thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử

Lợi nguyễn

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình muốn chia sẻ cho các bạn một số thông tin mới mà Hải quan mới công bố trên weblogistics này

Trong thời gian trước, Tổng cục hải quan đưa ra một văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan tại các tỉnh thành phố nhằm thực hiện C/O theo mẫu D điện tử qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Văn bản mới này cho biết rằng những quy định và cam kết trong ASEAN không hạn chế việc cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu D bản giấy và bản điện tử cho cùng một lô hàng.

Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT, trên cơ sở xác nhận của 5 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) tham gia triển khai C/O điện tử qua Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đưa ra cách thức tiếp nhận, kiểm tra C/O điện tử được cấp kể từ ngày 01/01/2018 đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người khai hải quan khai C/O trên tờ khai.

Cụ thể, trường hợp người khai hải quan khai C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì cách thức khai số tham chiếu C/O điện từ và ngày cấp trên tờ khai hải quan được thực hiện như sau:

Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##, trong đó DDMMYYYY (8 ký tự): là ngày cấp C/O (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm); ZZZZZZZZZZ: Là số tham chiếu C/O.

Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ###DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo việc bổ sung C/O trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc trên. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo bổ sung C/O tại chỉ tiêu 32 “chứng từ đi kèm” của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O. khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu C/O mẫu D điện tử trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan cho công chức hải quan và yêu cầu truy cập khai thác thông tin C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN trong quá trình xử lý tờ khai hải quan.

Trong thời gian triển khai thực hiện, trường hợp hệ thống gặp sự cố không nhận được C/O mẫu D điện tử từ nước cấp thông qua Cơ chế một cửa ASEA, nếu có xác nhận của Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan) thì chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng C/O giấy theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Công Thương. ////////////

Và mới đây, Tổng cục hải quan đã đưa ra văn bản hướng dẫn tiếp theo các thông tin chính:

Nếu trong trường hợp một lô hàng có cả C/O điện tử và C/O bản giấy, cơ quan Hải quan căn cứ C/O điện tử để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng.

Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa C/O bản giấy và C/O bản điện tử, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tiến hành xác minh theo quy định.

Trường hợp ASW hoặc cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) gặp sự cố, cơ quan Hải quan tiếp nhận C/O bản giấy được cấp đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ năm 2015 của Tổng cục Hải quan.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/4/2019, Brunei Darussalam kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu điện tử thông qua ASW. Theo đó, kể từ ngày này, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra tiếp nhận C/O mẫu D điện tử do Brunei cấp truyền qua hệ thống một cửa. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại một số văn bản (công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018; công văn 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018 và công văn 5724/TCHQ-GSQL ngày 2/10/2018).

Trước đó, ASW đã được kết nối giữa 5 quốc gia thành viên gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore thông qua trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bằng bản điện tử (e-C/O Form D).

Cập nhật từ đầu năm đến 19/3, Việt Nam đã nhận 10.553 C/O từ 4 quốc gia thành viên và gửi 23.262 C/O cho các nước bạn.

Trong đó, Indonesia là quốc gia có C/O trao đổi nhiều nhất với Việt Nam.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhận được C/O từ Thái Lan, trong khi nước ta đã gửi 9.773 C/O cho nước bạn.

Mong bài viết này sẽ hữu ích cho công việc và việc học xuất nhập khẩu của bạn!
 

Thành viên trực tuyến

Top