Huỷ tờ khai trường hợp nào bị phạt

Ngô văn Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Ngày 07/11, cty mình truyền tờ khai xuất khẩu 1 lô hàng linh kiện máy, tờ khai phân vào luồng đỏ. Do phát hiện máy bị lỗi nên chúng tôi chưa trình hồ sơ và hàng hoá để hải quan kiểm tra, mà chờ sửa chữa. Do nhận thấy tình trạng máy ko thể sửa được nên chúng tôi quyết định ko xuất nữa và nộp công và xin hủy tờ khai vào ngày 2/12. Trong trường hợp này, cty mình có vi phạm và bị phạt hành chính không?
 

Bùi Thuỳ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Câu tloi này mình tham khảo trên mạng nhé
Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Như vậy, việc hủy tờ khai hải quan được thực hiện khi đáp ứng các tiêu chí theo quy định về hủy tờ khai quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Trường hợp thỏa các điều kiện theo quy định về hủy tờ khai căn cứ giải trình và thực tế thì việc hủy tờ khai sẽ không ảnh hưởng đến việc xem xét xử phạt vi phạm hành chính nếu không có dấu hiệu vi phạm gì khác.

Lưu ý: việc hủy nhiều tờ khai sẽ ảnh hưởng đến sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và việc phân luồng tờ khai trên hệ thống VNACCS.
 

Thành viên trực tuyến

Top