Giải đáp Incoterms 2020 quy định trách nhiệm của người bán phải mua bảo hiểm ở mức nào đối với điều kiện CIP?

susan

New member
Bài viết
14
Reaction score
1
Điều kiện CIP (Carriage and Insurance Paid to) trong Incoterms 2020 quy định rằng người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi đến bên mua chỉ định, và phải mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm đó.

Trong điều kiện CIP, người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi chúng được vận chuyển đến địa điểm đích (nơi đến do bên mua chỉ định). Theo Incoterms 2020, mức bảo hiểm được yêu cầu là ít nhất tương đương với mức bảo hiểm mà người bán đã bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, mức bảo hiểm cần thiết có thể khác nhau tùy thuộc vào giá trị hàng hóa và quy định pháp lý của quốc gia xuất xứ và quốc gia nhập khẩu.

Vì vậy, người bán cần xác định mức bảo hiểm phù hợp với giá trị hàng hóa và yêu cầu pháp lý của các quốc gia liên quan. Nếu bên mua yêu cầu mức bảo hiểm cao hơn so với mức bảo hiểm tối thiểu yêu cầu trong Incoterms 2020, người bán và bên mua có thể đàm phán để thỏa thuận mức bảo hiểm phù hợp cho giao dịch của họ.
 

Thành viên trực tuyến

Top