Khác biệt giữa giấy chứng nhận bảo hiểm và đơn bảo hiểm

Dương Dương

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đơn bảo hiểm (Insurace Policy) là một hợp đồng bảo hiểm chuyến đầy đủ. Nội dung gồm hai mặt: mặt trước thường ghi các chi tiết về hàng, tàu, hành trình. Mặt sau thường ghi các điều lệ hay qui tắc của Công ty bảo hiểm.
Giấy chứng nhận bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm để xác nhận hàng hóa đã được mua bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng.
Trên một Insurance Certificate thường chỉ thể hiện một số nội dung cốt lõi của thoả thuận bảo hiểm, thí dụ: thời hiệu, hình thức, giá trị bảo hiểm… mà không bao gồm các chi tiết thoả thuận cụ thể, đầu đủ của một hợp đồng bảo hiểm như Insurance Policy thể hiện
Insurance Policy bản gốc có chức năng chuyển nhượng được. Còn một Insurance Certificate dù là bản gốc cơ bản không có giá trị chuyển nhượng.
Insurance Certificate tương đương với Insurance Policy nhưng xét về mặt pháp lý, Insurance Certificate không mạnh và chặt như một Insurance
 

Thành viên trực tuyến

Top