Khác nhau giữa B/L tàu chợ và B/L tàu chuyến

Đào anh lâm

New member
Bài viết
7
Reaction score
1
Việc thuê hình thức tàu loại nào thì ứng với vận đơn loại tàu đó.

Liner B/L
Vận đơn tàu chợ (Liner B/L) được xem là một hợp đồng thuê tàu giữa người vận tải và người gửi hàng.

Charter Party B/L
Vận đơn tàu chuyến được phát hành trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng thuê tàu chuyến. Vận đơn tàu chuyến không thể hiện nghĩa vụ của các bên mà chỉ xem như "phụ lục" của hợp đồng thuê tàu và luôn ghi rõ "theo hợp đồng thuê tàu - Subiect to ... Charter Party".

Vận đơn tàu chợ là chứng từ sở hữu hàng hóa, trong khi vận đơn chuyển chỉ được xem như là biên lai nhận hàng. Do vậy, ngân hàng sẽ không chấp nhận vận đơn theo hợp đồng thuê tàu nếu như L/C không yêu cầu. Trong UCP 600, vận đơn đường biển được quy định tại Điều 20 UCP 600, còn vận đơn theo hợp đồng thuê tàu được quy định tại Điều 22 UCP 600.
 

Thành viên trực tuyến

Top