Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu EDE

Trần Ngọc Băng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ EDE sử dụng để:
- Gọi ra màn hình ‘‘Thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai xuất khẩu EDE’’ do hệ thống phản hồi cho người khai sau khi người khai thực hiện xong nghiệp vụ EDA01.

(2) Cách gọi ra màn hình nhập liệu EDE:
Chọn nghiệp vụ EDE từ menu của hệ thống VNACCS

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Những đối sau được sử dụng nghiệp vụ EDE, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây:

khai-bao-sua-doi-to-khai-xuat-khau-ede.PNG


3. Nhập thông tin
(1) Màn hình nhập liệu:
clip_image167.gif
(2) Hướng dẫn nhập liệu:

khai-bao-to-khai-xuat-khau-ede-.PNG


4. Thông tin phản hồi từ hệ thống

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:
- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;
- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000”.

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:
Hệ thống xuất ra cho người nhập liệu bản ‘‘Thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai xuất khẩu EDE’’.
(3) Sau khi nhận được màn hình ‘‘thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai EDE’’ do hệ thống phản hồi, người khai thực hiện tiếp thao tác gửi, hệ thống cấp số nhánh cho tờ khai xuất khẩu sửa đổi, khi đó việc đăng ký tờ khai sửa đổi được hoàn tất.

khai-bao-to-khai-xuat-khau-ede.PNG


5. Những điểm lưu ý

Tờ khai sửa đổi chỉ phân luồng vàng hoặc đỏ, không phân luồng xanh. Trường hợp trước khi sửa đổi tờ khai, cơ quan hải quan đã dùng nghiệp vụ CKO để thay đổi phân loại kiểm tra hồ sơ thì sẽ giữ nguyên hình thức phân loại đã được thay đổi đó.
 

Thành viên trực tuyến

Top