Khai báo tạm nhập tại Cơ quan Hải quan

Tố Ngọc Huyền

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Cho mình hỏi một số việc liên quan đến tạm nhập tái xuất hàng Tinh bột sắn từ Lào/Campuchia về Việt Nam rồi xuất sang Trung Quốc như sau:
Trường hợp mình nhập (G11) rồi xuất (G21) thì khoản thuế GTGT tạm nộp tại Cơ quan Hải quan Cửa khẩu tạm nhập sẽ được hoàn lại như thế nào? Phải xuất trình các Hồ sơ thực tái xuất với Cơ quan Hải quan Cửa khẩu tạm nhập để hoàn thuế hay khấu trừ?
Trường hợp mình muốn khai báo tạm nhập tại Cơ quan Hải quan đặt trong Kho ngoại quan thì phải khai như thế nào? (Từ các Cửa khẩu tiếp giáp giữa Việt Nam với Lào/Campuchia và Mã loại hình tạm nhập... ).
 
Bài viết
1
Reaction score
0
Loại hình tạm nhập tái xuất G11/G21 được miễn thuế GTGT nha bạn (Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BT). Chỉ phải nộp thuế NK và các loại thuế khác nếu có sau đó sẽ được hoàn lại nếu đã thực xuất đi theo đúng loại hình (Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 38 /2015/TT-BTC)
- Vấn đề hoàn thuế thì được quy định tại điều 120 thông tư 38: Bạn chỉ cần làm công văn nêu rõ các thông tin theo quy định và nộp cho chi cục Hải quan đã thu thuế của bạn để được kiểm tra và xem xét hoàn thuế.
- Trường hợp tạm nhập vào kho ngoại quan thì bạn không phải đóng thuế gì hết (nên cũng không cần hoàn thuế gì). Quy trình thủ tục được quy định cụ thể tại điều 91 Thông tư 38, mã loại hình vẩn là G11/G21:
"1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan
a) Trách nhiệm của người khai hải quan
a.1) Khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư này.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;
a.2) Nộp 01 bản chụp vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ);
a.3) Nộp 01 bản chụp giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương khi đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để xuất đi nước khác phải được cấp Giấy chứng nhận mã số tạm nhập, tái xuất;
a.4) Nộp 01 bản chính giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;
a.5) Cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và gửi đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan."
 

Thành viên trực tuyến

Top