KHAI EDO CHO HÀNG NHẬP QUA SEALAND

Ms Lemon

Member
Bài viết
51
Reaction score
5
Tách lô từ Master Bill
Đây là chức năng tách 1 lô hàng lớn thành những đơn hàng nhỏ.
Sau khi đã đăng nhập vào hệ thống, chọn Đăng ký >> Tách lô từ Master Bill. Điền đầy đủ thông tin và nhấn Danh sách
containers sẽ được kết quả.

Tách lô master bill
Bạn muốn tách mã container nào thì check vào dòng đấy để nút Tách lô sáng lên.



Sau khi nhấn tách lô, màn hình hiển thị và bạn điền các thông tin sau: Tên công ty, Mã nhận cont, Housebill vào màn hình và nhấn Cập nhật. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn House bill mà bạn đã tách trước đó.

Gán House Bill trong tách lô
Khi tách thành công thì giá trị của Master bill sẽ biến mất, và bạn phải vào House bill để xem.
 

Rosy Le

New member
Bài viết
9
Reaction score
1
Tách lô từ Master Bill
Đây là chức năng tách 1 lô hàng lớn thành những đơn hàng nhỏ.
Sau khi đã đăng nhập vào hệ thống, chọn Đăng ký >> Tách lô từ Master Bill. Điền đầy đủ thông tin và nhấn Danh sách
containers sẽ được kết quả.

Tách lô master bill
Bạn muốn tách mã container nào thì check vào dòng đấy để nút Tách lô sáng lên.



Sau khi nhấn tách lô, màn hình hiển thị và bạn điền các thông tin sau: Tên công ty, Mã nhận cont, Housebill vào màn hình và nhấn Cập nhật. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn House bill mà bạn đã tách trước đó.

Gán House Bill trong tách lô
Khi tách thành công thì giá trị của Master bill sẽ biến mất, và bạn phải vào House bill để xem.
Cái này là tách 1 HBL ah chị, nhưng bên em về 2 HBL cho 1 MBL.
2 HBL này chung cnee
 
Top