Khai nhầm invoice nên dẫn đến khai sai mã loại hình

Bài viết
3
Reaction score
0
Góc hỗ trợ: do khai nhầm invoice nên dẫn đến khai sai mã loại hình, sai nhà cung cấp và sai trị giá nói chung là sai hết đúng mỗi thông tin trên bill và tên hàng số lượng. hàng luồng xanh đã được thông quan và lấy hàng về kho công ty mới phát hiện ra sai sót, Giờ sửa như thế nào để thanh toán cho đối tác nước ngoài và phù hợp với chứng từ kế toán. Huhuhu mong mọi người chỉ giúp
 

Phương Thảo Anh

New member
Bài viết
4
Reaction score
0
Góc hỗ trợ: do khai nhầm invoice nên dẫn đến khai sai mã loại hình, sai nhà cung cấp và sai trị giá nói chung là sai hết đúng mỗi thông tin trên bill và tên hàng số lượng. hàng luồng xanh đã được thông quan và lấy hàng về kho công ty mới phát hiện ra sai sót, Giờ sửa như thế nào để thanh toán cho đối tác nước ngoài và phù hợp với chứng từ kế toán. Huhuhu mong mọi người chỉ giúp
Khai sai mã loại hình thì xác định hủy tờ khai cũ mở tờ khai mới thôi b ơi. Muốn được làm như DNCX kia thì bạn cũng phải viết công văn trình bày vs chi cục, chi cục duyệt mới đc phép mở TKXK tại chỗ
 

Chu Thị Hiểu

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Không hẳn là không giải quyết được. Giải quyết được nhưng cần đi lại con đường sai bằng từng bước sai cuối cùng. B1: liên hệ giám sát để hủy xác nhận, hồ sơ giấy tờ chứng mình và CV gửi dịch vụ công trực tuyến để được xem xét. Giải được bài giám sát với ý kiến xử lý của lãnh đạo chi cục quản lý hàng hoá rồi làm theo đến bước 2 gặp nơi mở tờ khai để xử lý tiếp. m nghĩ khi đã được hủy xác nhận qua Kvgs thì các bước còn lại rất nhiều cách xử lý.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top