Khai nhầm tờ khai

Thu Thoa

New member
#1
Tờ khai e khai và đã nộp thuế nhưng xong mới phát hiện ra là 1 kiện nhưng lại khai là 2 kiện. Vậy phải làm sao ạ?