Khai sai tên hàng nhưng mã HS đúng

#1
Em đang gặp vấn đề về khai sai tên hàng. Em khai sai tên hàng nhưng mã HS thì đúng với bản chất hàng hóa
Giờ hải quan phát hiện và yêu cầu sửa mã HS tăng thuế từ 30% lên 35% . Các anh chị em đã gặp trường hợp nào như này chưa ạ, giúp em với huhu
 
#2
Hàng bên bạn nhập về sản xuất hay kinh doanh? Nếu hàng nhập về sản xuất bạn xem xét phương án trình định mức sản phẩm+ quy trình sản xuất rồi giải thích +" nói chuyện" với hải quan nhé