Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu, Ngân hàng phải:

Bài viết
1
Reaction score
0
Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu, Ngân hàng phải:
a/ Kiểm tra các nội dung của các chứng từ để đảm bảo rằng chúng không mâu thuẫn nhau
b/ Kiểm tra để đảm bảo rằng các chứng từ thỏa mãn chức năng của chúng
c/ Kiểm tra để đảm bảo rằng chứng từ phù hợp với lệnh nhờ thu về số loại và số lượng mỗi loại.
Ai biết giải quyết tình huống này k?
 
Bài viết
1
Reaction score
0
Khi nhận được nhờ thu, Ngân hàng có hai phương án:

Phương án 1: Từ chối nhờ thu
Theo khoản b, Điều 1 URC 522
Dịch "Ngân hàng không có nghĩa vụ cử lý Nhờ thu hoặc bất kỳ một Lệnh nhờ thu nào hoặc các chỉ thị liên quan phát sinh sau đó".

Phương án 2: Tiếp nhận và xử lý nhờ thu
Theo khoản a2, Điều 4 URC 522
Dịch " Ngân hàng không kiểm tra chứng từ làm căn cứ chấp nhận các chỉ thị"; và
Theo khoản a, Điều 12 URC 522
Dịch "Ngân hàng phải xác định xem các chứng từ nhận được có đúng, đủ với danh mục chứng từ ghi trong Lệnh nhờ thu và phải thông báo không chậm trễ bằng viễn thông, hoặc nếu không thể, thì bằng các phương tiện nhanh chóng khác cho bên đã gửi nhờ thu đến về bất kỳ chứng từ nào bị thiếu, hoặc không đúng với danh mục trong Lệnh nhờ thu. Ngoài ra Ngân hàng không có nghĩa vụ gì hơn.

Như vậy, nếu ngân hàng quyết định xử lý nhờ thu, thì Ngân hàng phải Kiểm tra để đảm bảo rằng chứng từ phù hợp với lệnh nhờ thu về số loại và số lượng mỗi loại.

Hy vọng bạn hiểu được cách giải thích này
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top