Khi phát hành C/Q cho sản phẩm của mình, có cần sự cho phép của cơ quan nào không ???

Anh chị nào vào trả lời đi ạ, em cũng đang muốn hỏi
 
Theo mình biết thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ khoa học công nghệ sẽ có nhiệm vụ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng; gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước. khóa học xuất nhập khẩu

Do đó, cơ quan có thâm r quyền ở đây là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ khoa học công nghệ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top