Không yêu cầu người khai hải quan nộp chứng từ giấy kiểm tra

Bài viết
14
Reaction score
3
Ngày 01/07/2019, Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 4334/TCHQ-GSQL về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan.

Các công chức hải quan khi kiểm tra hồ sơ hải quan, họ sẽ căn cứ vào tờ khai hải quan
khai-hai-quan.JPG
 
  • Like
Reactions: T.T

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top